ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal építési, városfenntartási referens munkakör betöltésére

Pályázat típusa: Humán

Határidő: 2024.05.24.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, postai úton

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 32. pontja szerinti település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör I. vagy II. besorolási osztály.

Ellátandó feladatok:

Településképi ügyek intézése, településképi kötelezési eljárások lefolytatása, településképi bejelentések elbírálása, helyszíni ellenőrzés. Eljár az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/F. § hatálya alá nem tartozó rendeltetésmódosítással kapcsolatos ügyekben. Közreműködik Sajószentpéter Város Helyi Építési Szabályzatáról és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos ügyekben. Együttműködés, kapcsolattartás a települési főépítésszel. Az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat útkezelői tevékenységének ellátása, az útfenntartás, a forgalomtechnikai és a forgalomszabályozási ügyek intézése. Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó lakcím igazolások kiadásával, a közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos ügyekben, illetve a vízgazdálkodási hatósági ügyekben. Szakhatóságként közreműködik az útügyi hatósági eljárásokban. Kezelői hozzájárulás kiadása a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez, valamint a közterület bontási ügyekben. Eljár a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármű tárolására vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben. A munkakörhöz tartozó feladatok vonatkozásában képviselő-testületi előterjesztések előkészítése. Statisztikai adatszolgáltatás.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéssel és városfenntartással kapcsolatos feladatok.

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései, valamint Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelete, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete, a Közszolgálati Szabályzat és a Cafetéria Szabályzat az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy
 • műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat, gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • jó szintű konfliktus- és stressztűrő képesség, problémamegoldó készség,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság, szorgalom, pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalomnak megfelelően,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelően, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző nyújt, a 06-48/521-037-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I01/219-1/2024, valamint a munkakör megnevezését: építési, városfenntartási referens

vagy

 • elektronikus úton Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző részére a jegyzo@sajoszentpeter.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás formai-tartalmi követelményének megfelel és a pályázó az előírt végzettségekkel, feltételekkel rendelkezik. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.sajoszentpeter.hu - 2024. április 19.
 • Sajó Televízió - 2024. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajoszentpeter.hu honlapon szerezhet.

Vissza a pályázatokhoz