ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (legfeljebb 5 év) bérbeadásra meghirdeti a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sajószentpéter Harica u. 1/A. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló épület üresen álló helyiségeit részben, vagy egészben.

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.06.26.

Beadás módja: személyesen, telefonon

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2024. június 26.  12:00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.  

A helyiségek adottságainak ismertetése:

 • helyrajziszáma: 441/1 hrsz.
 • hasznos alapterülete: 88,34 m² (44,01 m² büfé fogyasztó tér; 5,05 m² tároló; 16,88 m² büfé konyha; 6,68 m² konyha közlekedő; egy 7,84 m² és egy 7,88 m² nagyságú raktár)
 • felszereltsége: bútorozatlan
 • energetikai tanúsítvány száma: HET-00864612
 • energetikai minőség szerinti besorolás: CC    

A helyiségek induló bérleti díja:

1.000.- Ft/m²/hó

Licitlépcső: 100.- Ft  

Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata. A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése. A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot, vagy a legmagasabb havi bérleti díj megfizetése mellett a legtöbb havi bérleti díj előre történő megfizetését vállalja.  

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki:

 • a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta,
 • az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint
 • a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.  

A helyiség bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon.  

A licittárgyalás ideje: 2024. június 27.  13:00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

Sajószentpéter, Kálvin tér 4.    

A licittárgyaláson résztvevőknek a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása esetén a licittárgyalás megkezdése előtt a 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 36.§ (5) bekezdése alapján az induló bérleti díjjal megegyező összeg szerződéskötési biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A szerződéskötési biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A pályázat nyertese vállalja a bérleti szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 8 napon belül.   Továbbá a 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 35.§ (5)-(6) bekezdései alapján a bérbe adott helyiségek esetén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes havi bérleti díj kétszeres összegének megfelelő mértékű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be. A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Vissza a pályázatokhoz