ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Zajkibocsátási határérték megállapítása

Ügyintézési adatok
 

Az ügykör az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Telefon: (48) 521-039
FAX: (48) 345-806
Email: hatov@sajoszentpeter.hu

 

Ügyfélfogadás 

hétfő:   8.00-12.00

szerda: 8.00-12.00, 12.50-17.00

péntek: 8.00-12.00

 

Az ügyintézés díja 

Illetékmentes

 

Ügyintézés kezdeményezhető 

Elektronikus úton

 

 

 

Ügykörleírás 

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja az alábbi esetekben:

 

A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek:

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzemi, vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles – a 10. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a környezetvédelmi hatóságtól.

 

Az alkalmazott jogszabályok 

 

Kérelem