ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Adó és értékbizonyítvány

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 4.


Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989


ePapír benyújtás: Címzett: SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKOMRÁNYZAT
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/

Ügyfélfogadás:

Ügykörleírás

Külön jogszabály rendelkezése alapján a jegyző adóhatósági jogkörében eljárva adó- és értékbizonyítványt állít ki az illetékességi területén fekvő ingatlanokról, amely egyéb adatok mellett az ingatlan forgalmi értékét tartalmazza. A bizonyítvány kiállítása iránti kérelem illetékköteles, amelyet átutalással vagy készpénzátutalási-megbízással lehet teljesíteni. Az illetéktörvény alapján mentességet élvezők e szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe.
Az adó- és értékbizonyítványhoz szükséges becsatolandó dokumentumok:
- Kérelem gyámhatósági ügyben (amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a kérelem célját, az ingatlan adatait - helyrajzi szám, cím, egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap),
- Képviselet esetén - az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve - két tanúval ellátott meghatalmazás,
- Adás-vételi és ajándékozási szerződés hiteles példánya (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik),
- Amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló készpénzátutalási-megbízás feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

Kapcsolódó dokumentumok, űrlapok

Az Adó- és értékbizonyítvány ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

iForm űrlap megnevezése Ágazat (OHP) Ügytípus (OHP)
Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem Adóügy Általános adónyomtatványok

A kapcsolódó kérelem ide kattintva letölthető.

Kapcsolódó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Általános esetben kérelemre történő eljárás indításakor 4.000-Ft illetéket kell fizetni, melyet Sajószentpéter Városi Önkormányzat Államigazgatási Illeték beszedési számla 12046102-00196800-01200005 javára kell teljesíteni.
A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Elérhetőség: 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.
Telefon: +36 (48) 521-037/115
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989