ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Befektetőbarát település

Sajószentpéter befektetőbarát település.

Számos kézműves, szolgáltató céggel és feldolgozóiparral rendelkezik. 

Ismerje meg az eddig megvalósult és a jövőbeni fejlesztéseket, az itt működő vállalkozásokat, a regionális kapcsolatokat. Szolgáltatásainkkal támogatjuk a vállalkozások letelepedését és fejlődését.

Jövőképünk:

„Sajószentpéter városi szerepkörének megőrzésével és megerősítésével megújuló, vonzó és életképes kertvárossá kíván válni a miskolci agglomeráció és a környező térségek, tájegységek találkozásánál.”

Iparterület, Befektetési lehetőség 
 Befektetési környezet

 Sajószentpéter Miskolc északi ipari területe és Kazincbarcika között, más megközelítésben a Bosch üzem és a Borsodchem között -ezek tengelyében - fekszik, a 26-os számú főút és a 27-es számú főút találkozásánál. Sajószentpéter a település-hálózatban és a közúthálózatban rendkívül kedvező térszerkezeti pozíciót foglal el. A városban és a körülötte lévő településeken személygépkocsival történő 30 perces elérési időn belül 290.000 ember él összesen. Ez azt jelenti, hogy a potenciális munkavállalók térbeli elhelyezkedése szempontjából Sajószentpéter nagyon kedvező helyzetben van egy erősen urbanizált, ipari térségben, csak a közúti közlekedést tekintve is. A város közlekedési infrastruktúráját tovább javítja a megépült 260-os számú Sajószentpétert és Berentét elkerülő út. Sajószentpéter hivatásforgalmi kerékpáros elérését segíti elő a Magyar Közút által tervezett Sajókeresztúr-Sajószentpéter-Edelény kerékpárút kiépítése.  

Az említett, elérhetőségi szempontból kedvező térszerkezeti pozíciót a következő ábra támasztja alá.  

k-002.png

Sajószentpéter népessége 11 879 fő (2023. január 11. adat)

A kedvező térszerkezeti pozíció jelentős új ipari beruházásokhoz biztosít olyan nélkülözhetetlen előfeltételeket, amelyek számos versenytárs város esetében nincsenek meg az országban és az Észak-magyarországi régióban. A vegyipari óriás BorsodChem Zrt. és az autóipari nagycégek, mint például a Bosch és a Joyson közelsége, beszállítói tevékenységet végző vállalkozásoknak adhat helyet Sajószentpéteren.

Az innovációs és felsőfokú képzési centrum a térségben a közeli Miskolcon van, ahol még regionális szinten is jelentős K+F kapacitások koncentrálódnak a Miskolci Egyetemen és a körülötte kialakult tudásközpontoknak köszönhetően.

A miskolci és a kazincbarcikai járásban az országosnál magasabb számban érhető el még szabad munkaerő. A Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tájékoztatása alapján 2020.12.16. napján az álláskeresők száma Sajószentpéteren 831 fő, a Kazincbarcikai járásban pedig 4.467 fő. Az alábbi táblázatból kiderül, hogy a szabad munkaerő túlnyomó része (szak)képzettséggel rendelkezik.

Sajószentpéteren háziorvosi, védőnői szolgáltatások, járóbeteg szakellátás, szociális központ, közétkeztetési kft., helyi médiaszolgáltató és kormányablak működik, valamint kereskedelmi egységek, posta, banki szolgáltatások is igénybe vehetők. Az oktatási és nevelési feladatok ellátásáról 2 bölcsőde, 4 óvoda, egy általános iskola 2 tagiskolával és egy szakképző intézmény gondoskodik. A szomszédos településeken -alig néhány percnyi autóútra- elérhetőek gimnáziumok, valamint kórház is.

Az önkormányzat a művészeti és sport értékek közvetítésének biztosítására, a város kulturális és sport életének módszertani és szakmai irányítására művelődési és sportközpontot, a település üzemeltetési feladatok ellátására, a város területén található zöldfelületek kezelésére Városgondnokságot alapított.

A városvezetés a település fejlődésével kapcsolatos információkat, környezeti hatásokat, lakossági igényeket folyamatosan elemzi és értékeli. Városfejlesztői tevékenységét ezen ismeretek birtokában fogalmazza meg. Egyik legfontosabb feladatának tekinti az új munkahelyek teremtését, majd a munkahelymegtartó képességének növelését. Az iparterület fejlesztése és beruházások, betelepülő vállalkozások bevonzása a településre az önkormányzatnak tehát kiemelt fejlesztési prioritása.

A közelmúltban kialakított közel 6,3 hektáros iparterület  lehetőséget biztosít beruházások, betelepülő vállalkozások térségbe vonzására, új munkahelyek kialakítására.