ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelem

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 4.
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID:104024989


ePapír benyújtás: Címzett: SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKOMRÁNYZAT
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/  

Ügykörleírás

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére - az adóhatóságnál nyilvántartott adóra - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén részletfizetés, fizetési halasztás (fizetési könnyítés) engedélyezhető.

Automatikus részletfizetésre jogosult természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra - a beszedett adó kivételével - évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén magánszemélyek részére az adótartozás is, nem magánszemély adózók részére kizárólag a bírság- és pótléktartozás mérsékelhető, illetve engedhető el. A körülmények alapos vizsgálatát követő döntését az adóhatóság az adatok széleskörű megismerésével, környezettanulmány elvégzésével alapozza meg.

A fentiekben részletezett eljárások nem esnek illetékfizetési kötelezettség alá.

Kapcsolódó dokumentumok, űrlapok

A Méltányossági kérelem ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemély részére - nyomtatható PDF formátumban.

iForm űrlap megnevezése Ágazat (OHP) Ügytípus (OHP)
Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem Adóügy Általános adónyomtatványok
Automatikus részletfizetési kérelem Adóügy Általános adónyomtatványok

A kapcsolódó nyomtatványok alábbiakban letölthetők:

Kapcsolódó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

A döntésben (határozat) szereplő határidők szerint kell a megadott számlákra az adózónak kötelezettségeit teljesítenie.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Elérhetőség: 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.
Telefon: +36 (48) 521-037/115
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989