ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
PÁTRIA Sajószentpéter

A PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség támogatást nyert a TOP-7.1.1-16 felhívásra benyújtott pályázatára

 

A „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázat elkészítése és megvalósítása érdekében Sajószentpéter Városban 2016. május 26-án megalakult a PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség elnevezésű helyi akciócsoport (a továbbiakban: HACS). A HACS 2016. május 26-i ülésén 2/2016. (V.26.) sz. határozatával döntött arról, hogy a HACS képviseletében Sajószentpéter Városi Önkormányzat jogosult eljárni. A HACS határozattal döntött a pályázat részét képező helyi közösségi fejlesztési stratégia (a továbbiakban: HKFS) elkészítéséről. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritása lehetőséget biztosít a közösségvezérelt helyi fejlesztéseknek (CLLD) az Európai Unió támogatásával. A támogatási kérelem benyújtásának feltétele volt a 1303/2013/EU Rendeletben megfogalmazottnak megfelelően kialakított Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS). A PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség, ezen szempontok figyelembevételével készítette el a saját helyi közösségi fejlesztési stratégiáját, mely 3 alappillérre, azaz három területre épül:

  1. Kulcsprojekt a helyi közösség identitását erősítő infrastrukturális fejlesztés önkormányzati közösségi tér fejlesztésével, eszközbeszerzéssel;
  2. Családi és közösségi célú, több generációt szolgáló többfunkciós, nyílt közösségi terek kialakítása és fejlesztése;
  3. Közösségi szabadidős, kulturális és sportesemények támogatása, értékmentő, helyi identitást erősítő és lokális társadalomfejlesztő programok, kiadványok;

A stratégia céljai hozzájárulnak:

A célkitűzések teljesülése hatással lesz a városra/mikrokörzetére és környékére is.

  1. Közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren – „Pátria Sajószentpéter” közösségi tér létrehozása –Kulcsprojekt

Kapcsolódó multifunkcionális kulturális és szabadidős, közösségfejlesztést szolgáló közösségi tér kialakítása önkormányzati intézmény ingatlanán. A város közösségi és kulturális infrastruktúrája nem képes kielégíteni a vele szemben támasztott igényeket. Új, kreatív szolgáltatásokat befogadni képes, újszerű funkciók ellátására alkalmas térre van szüksége a településnek.

  1. Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren – „KÖZ-pontok – KÖZ-terek” – Családi, sport és közösségi célú, több generációt szolgáló többfunkciós nyílt közösségi terek kialakítása és fejlesztése

A település népességmegtartó képességének fontos eleme a közösségek, közösségi programok megléte, valamint a helyi identitás erősítése. Azon városrészekben, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő infrastruktúra, a sport és közösségi programok megvalósítását támogató fejlesztések megvalósítása.

  1. Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren – „PÉTERI PROGRAMHÁLÓ” – Közösségi szabadidős, kulturális és sportesemények támogatása, helyi identitást erősítő és lokális társadalomfejlesztő programok, eszközök

Sajószentpéter színes kulturális élettel rendelkezik.  A hagyománnyal rendelkező események mellett támogatni kell, új innovatív események, illetve újszerű együttműködések (köz- civil- üzleti szféra között) eredményeként létrejövő programokat, melyek a közösségi aktivitásra, az önszerveződésre és öngondoskodásra épülnek.

A stratégia megvalósításának célja, hogy képessé váljon a város általa megtartani a lakosságát, vonzó és visszahívó ereje növekedjen, különösen a fiatalok és családok számára. A lakosság aktív kulturális és közösségi életet éljen, általánosságban jó közérzet és közösségi élet jellemezze, kulturális infrastrukturális hálózata jól kiépített legyen.

A pályázat megvalósult lépései:

A Helyi Akciócsoport weboldala: www.patria-sajoszentpeter.hu .
Kérjük látogasson el honlapunkra.


Dokumentumok: