ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Településképi bejelentési eljárás

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 6.

Ügykörleírás

A településképi bejelentési eljárást a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 30. § alapján a polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le, az építési engedélyhez nem kötött építési munkák, a rendeltetésváltozás és a reklámok, reklámhordozók és információhordozók (pl. cégér, cégtábla stb.) elhelyezése tekintetében.

A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa kérelmére indul. A kérelmet a polgármesterhez a Kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában a 30. § (1) bekezdése szerinti építési tevékenység, megkezdése előtt 15 nappal kell írásban vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtani.

Kérelem

A kapcsolódó kérelem itt elérhető.