ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Temetési támogatás

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 31-33.

Ügykörleírás

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Ügyintéző elérhetőségei:
Telefon: (48) 521-039/119
FAX: (48) 345-806
Email:

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00, 12.50-17.00
Péntek: 08.00-12.00

Ügyintézés díja: a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes

Ügyintézési határidő: 21 nap

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000.-Ft), egyedülálló esetén a 250 %-át (71.250.-Ft).
Nem állapítható meg támogatás, ha a temetési számla keltétől hat hónap eltelt.

Az ügyintézéshez szükséges kérelem, a nyomtatványok közül letölthető.

Ügyintézéshez szükséges iratok

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya; hozzátartozók esetén a hozzátartozók személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ-kártyája;
•a kérelmező és családjának az előző havi nettó jövedelméről szóló igazolás (munkáltatói jövedelemigazolás, postai szelvény, előző havi bankszámla kivonat, nyugdíjas összesítő, családi pótlék, gyermektartásdíj);
•a temetés költségeiről szóló eredeti temetési számla;
•halotti anyakönyvi kivonat másolata;
•16. életévét betöltött gyermek esetében a fennálló hallgatói/tanulói jogviszonyról szóló igazolás;
•elvált kérelmező esetén a házasság felbontásáról szóló bírósági ítélet.

Kapcsolódó jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
•2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
•63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
•Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól