ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis helyettesítéssel történő működtetésére

Pályázat típusa: Humán

Határidő: 2024.05.31.

Beadás módja: személyesen, e-mailben, postai úton, elektronikusan

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.) pályázati felhívása a Sajószentpéter III. számú házi gyermekorvosi körzetben helyettesítő gyermekorvosi munkakör betöltésére.

A gyermekorvosi körzet leírása: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. szám alatti székhelyű III. számú házi gyermekorvosi körzet.

Kártyaszám: 850

 

Ellátandó feladat:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt házi gyermekorvosi feladatok ellátása,
 • területi ellátási kötelezettséggel,
 • egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

 

Pályázati feltételek:

 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,
 • szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • képesítést igazoló okiratok hiteles másolat,
 • szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek.

 

Illetmény és juttatások:

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.

 

Az állás tervezett betöltésének időpontja:

A jogviszony kezdete az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ: a pályázati kiírással kapcsolatos további információt Szilasiné Péter Ágnes megbízott intézményvezető nyújt a 06-48/521-068 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.
 • Elektronikus úton: Szilasiné Péter Ágnes megbízott intézményvezető részére a gyomi200@gmail.com e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Szilasiné Péter Ágnes Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.sajoszentpeter.hu – 2024.04.22.

- Sajó Televízió – 2024.04.22.

Vissza a pályázatokhoz