ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

Pályázat típusa: Humán

Határidő: 2024.06.24.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, postai úton, elektronikusan

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 9. pontja szerinti Szociális és gyámügyi feladatkör I., II. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok, szünidei gyermekétkeztetési feladatok, önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Feladatkörét érintő bejelentések kivizsgálása, környezettanulmány készítése és a szükséges intézkedések megtétele, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése. Feladatkörébe tartozó statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése. Jegyzői hatáskörbe tartozó határidős feladatok végrehajtásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései, valamint Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelete, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete, a Közszolgálati Szabályzat és a Cafetéria szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, egészségtudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy
 • Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP Irat szakrendszer felhasználó szintű ismerete,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • jó szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • jó szintű konfliktus- és stressztűrő képesség, problémamegoldó készség,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság, szorgalom, pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak megfelelő önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelően, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 24

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző nyújt, a 06-48/521-037 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I01/245-1/2024., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző részére a jegyzo@sajoszentpeter.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2024. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.sajoszentpeter.hu - 2024. június 6.
 • Sajó Televízió - 2024. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajoszentpeter.hu honlapon szerezhet.

Vissza a pályázatokhoz