ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Baross Gábor utca páros oldalán kialakított 3 darab építési telek értékesítésére

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.06.26.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, elektronikusan

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.  

A pályázat célja:

A Sajószentpéter, Baross Gábor utca páros oldalán kialakított 3 darab építési telek értékesítése.  

A pályázati feltételek:

Az ingatlanok építési telekként kerülnek értékesítésre, a telkeken kizárólag lakáscélú felépítmény hozható létre. Az építési telkek az igénylők választása szerinti sorrendben kerülnek értékesítésre. A vételár megfizetésére és egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.  

Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja az adásvételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül.

A vételár legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor esedékes. Az ingatlanszerzéssel, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.  

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan induló vételára 10 %-át, azaz 230.- Ft/ m² + Áfa (bruttó: 292.- Ft/m²) összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 30 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.  

A pályázat jellege:

A pályázati (licit) tárgyalás.  

Az ingatlanokra vonatkozó információk:  

 • Sajószentpéter, 2952/7 hrsz-ú belterületi ingatlan
  • Telek területe: 969 m²
  • Építési telek  
 • Sajószentpéter, 2952/8 hrsz-ú belterületi ingatlan
  • Telek területe: 1230 m²
  • Építési telek  
 • Sajószentpéter, 2952/24 hrsz-ú belterületi ingatlan
  • Telek területe: 920 m²
  • Építési telek    

A telket a megvásárlástól számított 3 éven belül kell beépíteni. Az Önkormányzat kiköti a visszavásárlási jogát arra az esetre, ha a tulajdonos beépítési kötelezettségének nem tesz eleget. A visszavásárlási jog biztosítására elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A visszavásárlási ár megegyezik az eladási árral, az Önkormányzat kamatot és egyéb költséget a tulajdonosnak nem fizet. A közművekre való rácsatlakozás minden esetben a telek tulajdonosának feladata, költségeit köteles viselni. Az építési előírások a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály által meghatározott paraméterek, melyeket a telkek tulajdonosai kötelesek betartani. A talajmechanikai szakvélemény a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályon tekinthető meg.  

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő Földhivatali bejegyzés után 15 nap.    

Pályázat benyújtásának határideje:

2024. június 26.  12:00 óra  

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát: a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére, azon ingatlan megjelölését, melyre vonatkozóan pályázni kíván az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása, nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.  

A pályázat (licit) helye, időpontja:

2024. június 27.  10:00 óra

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme,    

A licit induló ára:

A kikiáltási ár a forgalmi érték, mely 2.300 Ft/m2 + Áfa szorozva a telek méretével

A licitlépcső telkenként 50.000 Ft  

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket - időpont egyeztetés céljából - elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül kerülhet sor.   Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Vissza a pályázatokhoz