ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatt található, 823/3/A/23 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.06.11.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, elektronikusan

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.  

A pályázat célja:

A Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatt található, 823/3/A/23 hrsz-ú hrsz-ú ingatlan értékesítése.  

A pályázati feltételek:

A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie. A vételárra részletfizetési kedvezmény nem adható. Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja. A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésének szabályairól szóló 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.    

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázaton résztvevő a licitálást megelőzően köteles a kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő összegű, szerződéskötési biztosítékot letétbe helyezni a Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályán. A szerződéskötési biztosíték a szerződés teljesítésekor a nyertes pályázónál a vételár részeként beszámításra, nem nyertes pályázók esetében visszafizetésre kerül. A szerződéskötési kötelezettség elmulasztása esetén a szerződéskötési biztosíték a pályáztatót illeti.  

A pályázat jellege:

Pályázati (licit)tárgyalás.  

Az ingatlanra vonatkozó információk:

Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatt található, 823/3/A/23 hrsz-ú ingatlan

 • Hasznos alapterülete: 42 m²
 • Jelenlegi funkciója: lakás Szoba szám: 1,5 szoba,
 • Komfort fokozata: komfort nélküli
 • Közművesítettség: hálózati víz, szennyvízelvezetés csatornába, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség rendelkezésre áll. Az ingatlan csak vízmérőórával rendelkezik, az új mérőhely kiépítése a vevő feladata.
 • Az ingatlan teljes mértékben felújításra szorul, az Önkormányzat kellékszavatosságot nem vállal.  

Szerződéskötés:

A nyertes pályázót a pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül szerződéskötési kötelezettség terheli.  

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
  • Az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
  • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.  

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. június 11.  12:00 óra  

A pályázat (licit) helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme,

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

2024. június 12.   14:00 óra  

A licit induló ára:

A kikiáltási ár: 5.530.000.- Ft

A licitlépcső: 10.000.- Ft.  

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket - időpont egyeztetés céljából - elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül, egy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.  

Egyéb feltételek:  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján, 5 millió Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.  

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Vissza a pályázatokhoz