ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (legfeljebb 5 év) bérbeadásra meghirdeti a TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00054 „Városi piac kialakítása Sajószentpéteren” című projekt keretében kialakított Sajószentpéter, Kossuth Lajos u. 167. szám alatti, 1817/2 hrsz- ú területen elhelyezkedő Péteri Piac vizesblokkját.

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.06.26.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, elektronikusan

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2024. június 26. 12:00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • A 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
  • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát.
  • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
  • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
  • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.    

A bérbeadásra meghirdetett vizesblokk ismertetése:  

férfi wc előtér 4,53 m²
férfi wc 1,30 m²
akadálymentesített wc 4,39 m²
nő wc előtér 5,95 m²
női wc 1,08 m²
női wc 1,62 m²

  • energetikai tanúsítvány száma: HET-1005-6406
  • energetikai minőség szerinti besorolás: CC    

A licit induló bérleti díja:

20.000.-Ft/hó

Licitlépcső:

200.-Ft

A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése. A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot. vagy a legmagasabb havi bérleti díj megfizetése mellett a legtöbb havi bérleti díj előre történő megfizetését vállalja.  

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki:

  • a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta,
  • az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint
  • a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.  

A helyiségek bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu e-mail címen, illetve a 48/521-037-es telefonszámon.  

 

A licittárgyalás ideje: 2024. június 28.  8:00 óra

Helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

Sajószentpéter, Kálvin tér 4.  

A licittárgyaláson résztvevőknek a licittárgyalás megkezdése előtt a 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 36.§ (5) bekezdése alapján az adott helyiség induló bérleti díjával megegyező összegű szerződéskötési biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A szerződéskötési biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A pályázat nyertese vállalja a bérleti szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 8 napon belül.

Továbbá a 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet 35. § (5)-(6) bekezdései alapján a bérbe adott helyiségek esetén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes havi bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.  

Vissza a pályázatokhoz