ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Csurgai Árpád utca 8. szám alatt található, belterület 2930 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.06.26.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, elektronikusan

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.  

A pályázat célja:

A Sajószentpéter, Csurgai Árpád u. 8. szám alatt található, belterület 2930 hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése.  

A pályázati feltételek:

 • A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie. Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig (maximum 60 nap) az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja. A vételárra részletfizetési kedvezmény nem adható.
 • A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.  

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak az induló licit ár 10 %-át pályázati biztosítékként be kell fizetnie a kiíró Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046102-00196800-00100005 számú számlájára történő átutalással, és a megfizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázati biztosíték akkor tekintendő teljesítettnek, ha a kiíró számláján jóváírásra került. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 30 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által megfizetett pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Amennyiben a nyertes pályázó ajánlatát visszavonja, a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, illetve a szerződés megkötését követően a nyertes pályázó eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.  

A pályázat jellege:

A pályázati (licit)tárgyalás.  

Az ingatlanra vonatkozó információk:

Sajószentpéter, Csurgai Árpád u. 8 szám alatti 2930 hrsz-ú ingatlan

 • Területe: 723 m²
 • Besorolása: belterület (kertvárosias lakóterület)
 • Ingatlan megnevezése: kivett, beépítetlen terület Legnagyobb beépítettség: 30%
 • Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 6 m
 • Közművesítettség: közmű nélküli (közművek az utcában)
 • Az ingatlan tehermentes.
 • A telken húzódó 20 kV-os elektromos légkábel korlátozza a telek beépíthetőségét.  

A közművekre való rácsatlakozás minden esetben a telek tulajdonosának feladata, költségeit köteles viselni. A pályázat nyertese vállalja az adásvételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül. Az ingatlanszerzéssel, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.  

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
  • Az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
  • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.  

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2024. június 26. 12:00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.  

A  pályázat (licit) helye, időpontja:

2024. június 27.  15:00 óra

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem  

A licit induló ára:

A kikiáltási ár: 2.077.500.- Ft + ÁFA (2.638.425.- Ft)

A licitlépcső: 10.000.- Ft  

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:  

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket - időpont egyeztetés céljából - elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül, egy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.  

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Vissza a pályázatokhoz