ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2024.01.25. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
2.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
3.0.Előterjesztés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
5.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
6.0. Előterjesztés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
7.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Tagiskolái beiskolázási körzeteinek véleményezéséreDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
8.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
9.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
10.0.Előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok, az óvodai általános beiratkozás időpontjának, az óvoda 2024. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
11.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója illetményének megállapításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
12.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazására Dr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
13.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
14.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 46. szám alatti 151/6 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
15.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155. 2. ajtó alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
16.0.Előterjesztés civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
17.0.Beszámoló a 2023. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
18.0.Tájékoztató a 65 év feletti személyek részére 2023. évben megállapított időskorúak támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
19.0.Tájékoztató jogszabályváltozásról Dr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
20.0.Előterjesztés a 73/2022. (IV. 28.) határozat módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
21.1.Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntések meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
21.2.Előterjesztés átlagbéralapú támogatás felhasználásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
Vissza az ülésekhez