ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Bizottsági ülés

Időpont: 2024.03.20. 15:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

SorszámNpr.TárgyElőterjesztő
1.2.0.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáraDr. Faragó Péter (polgármester)
2.3.0.Előterjesztés az Energiamegtakarítási Intézkedési Tervek 2023. évi teljesítéséről szóló jelentések elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
3.4.0.Előterjesztés Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
4.5.0.Előterjesztés Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027. végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadására Dr. Faragó Péter (polgármester)
5.6.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
6.8.0.Előterjesztés pályázat benyújtására a 2024. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra Dr. Faragó Péter (polgármester)
7.9.0.Előterjesztés államháztartáson kívüli források átvételéreDr. Faragó Péter (polgármester)
8.10.0.Előterjesztés a 2024. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
9.12.0.Előterjesztés a MOHU MOL Zrt. által kezdeményezett textiltermékek gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény kihelyezéséreDr. Faragó Péter (polgármester)
10.13.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)
11.14.0.Előterjesztés kérelem benyújtására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Városgondnokságon és a Sajószentpéteri Polgármesteri HivatalbanDr. Faragó Péter (polgármester)
12.15.0.Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről Dr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)
13.16.0.Tájékoztató a Sajószentpéteri Városgondnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolórólDr. Faragó Péter (polgármester)
14.17.0.Tájékoztató a 2023. évben megvalósult START közfoglalkoztatási programokrólDr. Faragó Péter (polgármester)
15.18.0.Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2023. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységéről Dr. Faragó Péter (polgármester)
16.19.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
17.20.0.Előterjesztés a 0132/4 hrsz-ú Rózsás érre vonatkozó vízelvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)
18.21.0. Előterjesztés Sajószentpéter belterületén rágcsálóirtás elvégzéséhez szükséges többletforrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
19.22.0.Előterjesztés közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos tervezői feladatok ellátásához forrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
20.23.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntés meghozataláraDr. Faragó Péter (polgármester)
Vissza az ülésekhez