ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Bizottsági ülés

Időpont: 2024.02.21. 15:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

SorszámNpr.TárgyElőterjesztő
1.2.1.Előterjesztés a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásra Dr. Faragó Péter (polgármester)
2.3.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
3.4.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséreDr. Faragó Péter (polgármester)
4.8.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi I. féléves munkatervének módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
5.9.0.Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és költségvetési szervei ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéhez többletforrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
6.10.0.Előterjesztés a magánszemélyek 2024. évi kommunális adójának felhasználásához szükséges többletforrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)
7.12.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, zártkert 3453 hrsz. alatti ingatlan vízellátását szolgáló ivóvíz vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
8.13.0.Előterjesztés Kontor Zoltán támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter (polgármester)
9.14.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
10.15.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
11.16.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
12.17.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth L. út 185. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
13.18.0.Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
14.19.0.Előterjesztés a Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáraDr. Faragó Péter (polgármester)
Vissza az ülésekhez