ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Munkaterv szerinti ülés

Időpont: 2024.02.22. 09:00
Helyszín: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Npr.TárgyElőterjesztőTárgyalja
1.0.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatásaDr. Faragó Péter (polgármester)
2.1.Előterjesztés a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásra Dr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
3.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
4.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséreDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
5.0.Előterjesztés a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2024. évi szolgáltatási terv jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
6.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2023. évi szakmai beszámolójának és a 2024. évi szakmai munkatervének elfogadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
7.0.Előterjesztés a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Jogi és Ügyrendi Bizottság
8.0.Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi I. féléves munkatervének módosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
9.0.Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és költségvetési szervei ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéhez többletforrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
10.0.Előterjesztés a magánszemélyek 2024. évi kommunális adójának felhasználásához szükséges többletforrás biztosításáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
11.0.Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásával kapcsolatos rendezvények megtartásához önkormányzati intézmény helyiségeinek igénybevételéreDr. Guláné Bacsó Krisztina (jegyző)Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság
12.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, zártkert 3453 hrsz. alatti ingatlan vízellátását szolgáló ivóvíz vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
13.0.Előterjesztés Kontor Zoltán támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
14.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
15.0.Előterjesztés a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
16.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
17.0.Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth L. út 185. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
18.0.Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
19.0.Előterjesztés a Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáraDr. Faragó Péter (polgármester)Pénzügyi Bizottság
Vissza az ülésekhez