ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságLetöltés
34/2015 (12.10.)a Társulási Megállapodás 1. függelékének módosításárólLetöltés
33/2015 (12.10.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde alapító okiratának kiadásárólLetöltés
32/2015 (12.10.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólLetöltés
31/2015 (12.10.)Sajószentpéter Környékii Önkormányzati Társulás 2016. évi munkatervérőlLetöltés
30/2015 (12.10.)Sajókeresztúr település Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból való kiválásával kapcsolatos elszámolásra vonatkozó megállapodásrólLetöltés
29/2015 (12.10.)Sajóbábony település Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból való kiválásával kapcsolatos elszámolásra vonatkozó megállapodásrólLetöltés
28/2015 (12.10.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatárólLetöltés
27/2015 (12.10.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások rendezésérőlLetöltés
26/2015 (12.10.)a Sajószentpéteri Területi szociális Központ és Bölcsőde 2016. évi működési feltételeinek felülvizsgálatárólLetöltés
25/2015 (10.29.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosításárólLetöltés
24/2015 (10.29.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde behajthatatlan díjhátralékainak törlésérőlLetöltés
23/2015 (10.29.)a Társulás 2015. I-III. negyedévi pénzügyi teljesülésérőlLetöltés
22/2015 (10.29.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) határozat módosításárólLetöltés
21/2015 (10.29.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólLetöltés
20/2015 (09.17.)a Társulás 2015. I. félévi pénzügyi teljesülésérőlLetöltés
19/2015 (09.17.)beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsban végzett munkárólLetöltés
18/2015 (09.17.)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016. évi működtetésérőlLetöltés
17/2015 (09.17.)Sajókeresztúr Község Önkormányzat Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból történő kiválásának jóváhagyásárólLetöltés
16/2015 (09.17.)Sajóbábony Város Önkormányzata Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból történő kiválásának jóváhagyásárólLetöltés
15/2015 (09.17.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) határozat módosításárólLetöltés
14/2015 (06.18.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólLetöltés
13/2015 (06.18.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó szakmai programjának jóváhagyásárólLetöltés
12/2015 (06.18.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde bölcsődei ellátásra vonatkozó szakmai programjának jóváhagyásárólLetöltés
11/2015 (06.18.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólLetöltés
10/2015 (06.18.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) határozat módosításárólLetöltés
9/2015 (04.23.)a központi orvosi ügyelet 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
8/2015 (04.23.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
7/2015 (04.23.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi maradványának felosztásárólLetöltés
6/2015 (04.23.)a 2014. évi költségvetési beszámolórólLetöltés
5/2015 (04.23.)a társulás 2014. évi költségvetési zárszámadásárólLetöltés
4/2015 (02.26.)a bölcsőde 2015. évi nyári nyitvatartási rendjérőlLetöltés
3/2015 (02.26.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésérőlLetöltés
2/2015 (02.26.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosításárólLetöltés
1/2015 (02.26.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásárólLetöltés