ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságLetöltés
30/2022 (12.14.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2023. I. félévi munkatervérőlLetöltés
29/2022 (12.14.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólLetöltés
28/2022 (12.14.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésérőlLetöltés
27/2022 (12.14.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetőjének 2023. évi bérrendezésérőlLetöltés
26/2022 (11.23.)Ormosbánya Községi Önkormányzat orvosi ügyelet ellátására vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalárólLetöltés
25/2022 (11.23.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
24/2022 (11.23.)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi működtetését érintő kérdésekrőlLetöltés
23/2022 (11.23.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.23.) határozat módosításárólLetöltés
22/2022 (09.21.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde villamos energia beszerzéséről (zárt ülésen hozott döntés)Letöltés
21/2022 (09.21.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. I. félévi pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
20/2022 (09.21.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
19/2022 (09.21.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a család- és gyermekjóléti szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásárólLetöltés
18/2022 (09.21.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.23.) határozat módosításárólLetöltés
17/2022 (06.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. II. félévi munkatervérőlLetöltés
16/2022 (06.22.)az „Idősek Klubja” tevékenységet Magyarországon ellátó szervezetek által megvalósításra kerülő közösségépítő kulturális programokra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásárólLetöltés
15/2022 (06.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.23.) határozat módosításárólLetöltés
14/2022 (05.18.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
13/2022 (05.18.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi maradványának felosztásárólLetöltés
12/2022 (05.18.)a Társulás 2021. évi költségvetési zárszámadásárólLetöltés
11/2022 (05.18.)a 2021. évről szóló összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólLetöltés
10/2022 (04.12.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízásárólLetöltés
9/2022 (02.23.)a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásárólLetöltés
8/2022 (02.23.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadásárólLetöltés
7/2022 (02.23.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésérőlLetöltés
6/2022 (02.23.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásárólLetöltés
5/2022 (01.26.)a TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalárólLetöltés
4/2022 (01.26.)a bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjérőlLetöltés
3/2022 (01.26.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólLetöltés
2/2022 (01.26.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosításárólLetöltés
1/2022 (01.26.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) határozat módosításárólLetöltés