ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságLetöltés
37/2014 (12.18.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi munkatervérőlLetöltés
36/2014 (12.18.)a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólLetöltés
35/2014 (12.18.)a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásárólHatályon kívül
Letöltés
34/2014 (12.18.)a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásárólLetöltés
33/2014 (12.18.)a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásárólLetöltés
32/2014 (12.18.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosításárólLetöltés
31/2014 (11.20.)a Társulás 2014. I-III. negyedéves pénzügyi teljesülésérőlLetöltés
30/2014 (11.20.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési koncepciójárólLetöltés
29/2014 (11.20.)a Sajószentpéter Környéi Önkormányzati Társulás 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervérőlLetöltés
28/2014 (11.20.)jegyzőkönyv hitelesítő helyettesítésérőlLetöltés
27/2014 (11.20.)jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásárólLetöltés
26/2014 (11.20.)a Társulási Tanács alelnökének megválasztásárólLetöltés
25/2014 (11.20.)a Társulási Tanács elnökének megválasztásárólLetöltés
24/2014 (11.20.)a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólLetöltés
23/2014 (09.18.)a Társulás 2014. I. félévi pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
22/2014 (09.18.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsban végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
21/2014 (09.18.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosításárólLetöltés
20/2014 (09.18.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi munkatrvének módosításárólLetöltés
19/2014 (09.18.)a központi orvosi ügyelet 2015. évi működési feltételeinek biztosításárólLetöltés
18/2014 (06.19.)beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólLetöltés
17/2014 (06.19.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervének módosításárólLetöltés
16/2014 (06.19.)a Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásárólLetöltés
15/2014 (06.19.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó Szakmai Programjának jóváhagyásárólLetöltés
14/2014 (06.19.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde bölcsődei ellátásra vonatkozó Szakmai Programjának jóváhagyásárólLetöltés
13/2014 (06.19.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosításárólLetöltés
12/2014 (06.19.)jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásárólHatályon kívül
Letöltés
11/2014 (04.30.)a Sajószentpéteri Városgondnokság és a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde közötti \"Együttműködési megállapodás\" felülvizsgálatárólLetöltés
10/2014 (04.30.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2013. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
9/2014 (04.30.)a központi ügyeleti szolgálat 2013. évi működtetéséről szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
8/2014 (04.30.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólLetöltés
7/2014 (04.30.)a bölcsőde 2014. évi nyári nyitvatartási idejének jóváhagyásárólLetöltés
6/2014 (04.30.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2013. évi maradványának felosztásárólLetöltés
5/2014 (04.30.)a Társulás 2013. évi költségvetési zárszámadásárólLetöltés
4/2014 (02.12.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésérőlLetöltés
3/2014 (02.12.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásárólLetöltés
2/2014 (02.12.)a központi orvosi ügyeleti ellátáshoz szükséges 2014. évi hozzájárulás mértékérőlLetöltés
1/2014 (02.12.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 13/2013.(VII.11.) határozat módosításárólLetöltés