ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságLetöltés
31/2016 (2016.12.15.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólLetöltés
30/2016 (2016.12.15.)a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásárólLetöltés
29/2016 (2016.12.15.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólLetöltés
28/2016 (2016.12.15.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.25.) határozat módosításárólLetöltés
27/2016 (2016.12.15.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi munkatervérőlLetöltés
26/2016 (2016.10.27.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólLetöltés
25/2016 (2016.10.27.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017-2020. közötti időszakra szóló belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadásárólLetöltés
24/2016 (2016.10.27.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. év I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
23/2016 (2016.09.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. I. félévi pénzügyi teljesülésérőlLetöltés
22/2016 (2016.09.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsban végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
21/2016 (2016.09.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.25.) határozat módosításárólLetöltés
20/2016 (2016.06.23.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólLetöltés
19/2016 (2016.06.23.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bolcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólLetöltés
18/2016 (2016.06.23.)a sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.25.) határozat módosításárólLetöltés
17/2016 (04.21.)a központi orvosi ügyelet 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
16/2016 (04.21.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
15/2016 (04.21.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosításárólLetöltés
14/2016 (04.21.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi maradványának felosztásárólLetöltés
13/2016 (04.21.)a Társulás 2015. évi költségvetési zárszámadásárólLetöltés
12/2016 (2016.02.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelékének módosításárólLetöltés
11/2016 (2016.02.25.)a bölcsőde 2016. évi nyári nyitvatartási rendjérőlLetöltés
10/2016 (2016.02.25.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a család- és gyermekjóléti szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásárólLetöltés
9/2016 (2016.02.25.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólLetöltés
8/2016 (2016.02.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésérőlLetöltés
7/2016 (2016.02.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásárólLetöltés
6/2016 (2016.01.28.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde alapító okiratának kiadásárólLetöltés
5/2016 (2016.01.28.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013.(X.24.) határozat módosításárólLetöltés
4/2016 (2016.01.28.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) határozat módosításárólLetöltés
3/2016 (2016.01.28.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi maradványának felosztásáról szóló 7/2015.(IV.23.) határozat módosításárólLetöltés
2/2016 (2016.01.28.)a házi segítségnyújtás 2016. évi működtetésérőlLetöltés
1/2016 (2016.01.28.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatalárólLetöltés