ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságLetöltés
33/2017 (2017.12.13.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólLetöltés
32/2017 (2017.12.13.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésérőlLetöltés
30/2017 (2017.12.13.)a központi háziorvosi ügyelet 2018. évi működtetésérőlLetöltés
29/2017 (2017.12.13.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.22.) határozat módosításárólLetöltés
31/2017 (12.13.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetőjének 2018. évi bérrendezésérőlLetöltés
28/2017 (2017.11.22.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi munkatervérőlLetöltés
27/2017 (2017.11.22.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde által biztosított bölcsődei ellátás Szakmai Programjának jóváhagyásárólLetöltés
26/2017 (2017.11.22.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a család- és gyermekjóléti szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásárólLetöltés
25/2017 (2017.11.22.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólLetöltés
24/2017 (2017.11.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2017. évi munkatervének módosításárólLetöltés
23/2017 (2017.11.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.22.) határozat módosításárólLetöltés
22/2017 (2017.09.20.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
21/2017 (2017.09.20.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosításárólLetöltés
20/2017 (2017.09.20.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólLetöltés
19/2017 (2017.09.20.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. I. félévi pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
18/2017 (2017.09.20.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.22.) határozat módosításárólLetöltés
17/2017 (07.20.)a TOP- 4.2.1-16 kódszámú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című pályázati felhívás keretében pályázat benyújtásárólLetöltés
16/2017 (2017.06.21)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 16/2017. (VI.21.) határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólLetöltés
15/2017 (2017.06.21)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.22.) határozat módosításárólLetöltés
14/2017 (2017.04.19.)a központi orvosi ügyelet 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
13/2017 (2017.04.19.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
11/2017 (2017.04.19.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi maradványának felosztásárólLetöltés
10/2017 (2017.04.19.)a Tárulás 2016. évi költségvetési zárszámadásárólLetöltés
9/2017 (2017.02.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.26.) határozat módosításárólLetöltés
8/2017 (2017.02.22.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésérőlLetöltés
7/2017 (2017.02.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésérőlLetöltés
6/2017 (2017.02.22.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásárólLetöltés
5/2017 (2017.01.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.25.) határozat módosításáraLetöltés
4/2017 (2017.01.25.)a bölcsőde 2017. évi nyári nyitvatartási rendjérőlLetöltés
3/2017 (2017.01.25.)a központi háziorvosi ügyelet 2017. évi működtetésérőlLetöltés
2/2017 (2017.01.25.)a házi segítségnyújtás 2017. évi működtetésérőlLetöltés
1/2017 (2017.01.25.)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi működtetésérőlLetöltés