ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságLetöltés
21/2020 (12.16.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosításárólLetöltés
20/2020 (12.16.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2020. I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
19/2020 (12.16.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. I. félévi munkatervérőlLetöltés
18/2020 (12.16.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021-2024. időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének, valamint 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólLetöltés
17/2020 (12.16.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésérőlLetöltés
16/2020 (12.16.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetőjének 2021. évi bérrendezésérőlLetöltés
15/2020 (2020.12.08.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézményben az idősek klubja keretében nyújtott szociális szolgáltatás szüneteltetésérőlLetöltés
14/2020 (11.26.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.26.) határozat módosításárólLetöltés
13/2020 (09.23.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2020. I. félévi pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
12/2020 (09.23.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
11/2020 (09.23.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 26.) határozat módosításárólLetöltés
9/2020 (02.26.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésérőlLetöltés
8/2020 (02.26.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásárólLetöltés
7/2020 (01.30.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólLetöltés
6/2020 (01.30.)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését érintő kérdésekrőlLetöltés
5/2020 (01.30.)a bölcsőde 2020. évi nyári nyitvatartási rendjérőlHatályon kívül
Letöltés
4/2020 (01.30.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésérőlLetöltés
3/2020 (01.30.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetőjének 2020. évi bérrendezésérőlLetöltés
2/2020 (01.30.)a központi háziorvosi ügyelet 2020. évi működtetésérőlLetöltés
1/2020 (01.30.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.27.) határozat módosításárólLetöltés