ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságLetöltés
29/2021 (12.15.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. I. félévi munkatervérőlLetöltés
28/2021 (12.15.)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi működtetésérőlLetöltés
27/2021 (12.15.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésérőlLetöltés
26/2021 (12.15.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről és a 2022. évi bérrendezésérőlLetöltés
25/2021 (12.15.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) határozat módosításárólLetöltés
30/2021 (12.15)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólLetöltés
24/2021 (11.24.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
23/2021 (11.24.)a központi háziorvosi ügyelet működtetéséről szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
22/2021 (11.24.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) határozat módosításárólLetöltés
21/2021 (11.10.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézményben az időskorúak nappali ellátásának szüneteltetésérőlLetöltés
20/2021 (10.20.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) határozat módosításárólLetöltés
19/2021 (09.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. I. félévi pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
18/2021 (09.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
17/2021 (09.22.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde behajthatatlan díjhátralékainak törlésérőlLetöltés
16/2021 (09.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 22.) határozat módosításárólLetöltés
15/2021 (06.29.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézményben az idősek klubja keretében nyújtott szociális szolgáltatás újraindításárólLetöltés
14/2021 (06.16.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólLetöltés
13/2021 (06.16.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. II. félévi munkatervérőlLetöltés
12/2021 (06.16.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) határozat módosításárólLetöltés
11/2021 (05.26.)a központi háziorvosi ügyelet 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
10/2021 (05.26.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
9/2021 (05.26.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2020. évi maradványának felosztásárólLetöltés
8/2021 (05.26.)a Társulás 2020. évi költségvetési zárszámadásárólLetöltés
7/2021 (05.26.)a 2020. évről szóló összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólLetöltés
6/2021 (04.29.)a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításárólLetöltés
5/2021 (02.26.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatárólLetöltés
4/2021 (02.22.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésérőlLetöltés
3/2021 (02.22.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásárólLetöltés
2/2021 (02.04.)a bölcsőde 2021. évi nyári nyitvatartási rendjérőlLetöltés
1/2021 (01.29.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.26.) határozat módosításárólLetöltés