ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságLetöltés
41/2019 (2019.12.11)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. I. félévi munkatervérőlLetöltés
40/2019 (2019.12.11)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
39/2019 (2019.12.11)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a család- és gyermekjóléti szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásárólHatályon kívül
Letöltés
38/2019 (2019.12.11)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde által biztosított bölcsődei ellátás Szakmai Programjának jóváhagyásárólLetöltés
37/2019 (2019.12.11)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásárólLetöltés
36/2019 (2019.12.11)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólLetöltés
35/2019 (2019.12.11)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.27.) határozat módosításárólLetöltés
34/2019 (2019.11.25.)a központi háziorvosi ügyelet vállalkozási formában történő működtetésérőlLetöltés
33/2019 (2019.11.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólLetöltés
32/2019 (2019.11.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú módosításárólLetöltés
31/2019 (2019.11.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.27.) határozat módosításárólLetöltés
30/2019 (2019.11.25.)jegyzőkönyv hitelesítő helyettesítésérőlLetöltés
29/2019 (2019.11.25.)jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásárólLetöltés
28/2019 (2019.11.25.)a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásárólLetöltés
27/2019 (2019.11.25.)a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztásárólLetöltés
26/2019 (2019.11.25.)a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásárólLetöltés
25/2019 (2019.11.25.)a Társulási Tanács alelnökének megválasztásárólLetöltés
24/2019 (2019.11.25.)a Társulási Tanács elnökének megválasztásárólLetöltés
23/2019 (2019.09.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. I. félévi pénzügyi teljesítésérőlLetöltés
22/2019 (2019.09.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
21/2019 (2019.09.25.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.27.) határozat módosításárólLetöltés
20/2019 (2019.06.19.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárólLetöltés
19/2019 (2019.06.19.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. II. félévi munkatervérőlLetöltés
18/2019 (2019.06.19.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.27.) határozat módosításárólLetöltés
17/2019 (2019.06.19.)a központi háziorvosi ügyeleti óradíjak emelésérőlLetöltés
15/2019 (2019.05.15.)a központi orvosi ügyelet 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
14/2019 (2019.05.15.)a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólLetöltés
13/2019 (2019.05.15.)a 2018. évről szóló összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólLetöltés
12/2019 (2019.05.15.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi maradványának felosztásárólLetöltés
11/2019 (2019.05.15.)a Társulás 2018. évi költségvetési zárszámadásárólLetöltés
9/2019 (02.27.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólLetöltés
8/2019 (02.27.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosításárólLetöltés
7/2019 (02.27.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésérőlLetöltés
6/2019 (02.27.)Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásárólLetöltés
5/2019 (01.30.)a bölcsőde 2019. évi nyári nyitvatartási rendjérőlLetöltés
4/2019 (01.30.)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi működtetésérőlLetöltés
3/2019 (01.30.)a központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos döntés meghozatalárólLetöltés
2/2019 (01.30.)a központi háziorvosi ügyelet 2019. évi működtetésérőlLetöltés
1/2019 (01.30.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.26.) határozat módosításárólLetöltés